ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)

ข่าว : ข่าวประกาศ
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ก.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,609 ครั้ง