กลุ่มพิเศษ ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ ต้องทำยังไง?



#เราชนะกลุ่มพิเศษ #เราชนะทบทวนสิทธิ์ #เราชนะไม่ได้รับสิทธิ์
ท่านที่ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มพิเศษ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 เมื่อเช็คสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ ทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.-13 พ.ค. 64 และสามารถตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งในวันที่ 21 พ.ค. 64 และหากได้รับสิทธิ์จะได้รับเงิน 7,000 บาทและสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 22 พ.ค. 64 รายละเอียดทั้งหมดสามารถรับชมในคลิปได้เลยค่ะ