กสิกรขายกิจการธุรกิจ บลจ. เกิดอะไรขึ้น และไทยโดนธนาคารโลก ลดการขยายตัวเศรษฐกิจกสิกรขายกิจการธุรกิจ บลจ. เกิดอะไรขึ้น และไทยโดนธนาคารโลก ลดการขยายตัวเศรษฐกิจ
#กสิกรขายกิจการ #ธนาคารล้มละลาย #สงครามรัสเซีย #ธนาคารโลก
กดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อที่นี่ค่ะ
จากกรณีที่มีข่าวว่า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กำลังพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) นั้น ธนาคารขอชี้แจงดังนี้
ธนาคารแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและแนวทางเพิ่มเติมที่จะสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นในทุกธุรกิจของธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของธนาคาร ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าว ธนาคารอาจจะต้องมีการหารือร่วมกันกับหลายฝ่าย ซึ่งการหารือดังกล่าวอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด
SOURCE : mgronline.com-9650000033326