ตกงาน เชิญทางนี้ หนทางสร้างอาชีพ ยั่งยืน! : [Biz Talk]ใคร ตกงาน,ขาดรายได้ จากผลกระทบโควิด-19 มีทางออก ธนาคารออมสิน และพันธมิตร Kick off โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรก ช่วยคนตกงาน มีโอกาสลุกขึ้นอีกครั้ง โดยไม่ได้สนับสนุนแค่เพียง “เงินทุน” แต่จะ “ให้ทักษะ ,ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย” เพื่อให้พึ่งพาตนเองและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ทางเวปไซต์ออมสิน ถึง 30 กันยายน 2565

Website :
YOUTUBE :
Facebook :
TWITTER :
instragram :