มติ ครม. 5 ต.ค.64 เยียวยา นายจ้าง 3,000 ต่อลูกจ้าง 1 คน 3 เดือน, เยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท#เยียวยาเด็กเล็ก #เยียวยานายจ้าง #เยียวยานายจ้าง3000
ที่ประชุม ครม. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือนายจ้าง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ต่อลูกจ้างที่มี 1 คน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้าง โดยจะเปิดให้นายจ้างลงทะเบียน ภายในเดือน ตุลาคม 2564 นี้ และขยายการเยียวยาเด็กนักเรียน 2,000 บาท ให้ครอบคลุมถึงระดับชั้น เตรียมอนุบาล

ติดตามข่าวสารสำคัญไปกับเรา:
ข่าววันนี้ รัฐสวัสดิการ :