รีบเลย!!! สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ธนาคารออมสิน ตอนนี้ยังกู้ได้ ถ้าสมัครแล้วขึ้นแบบนี้ต้องทำยังไงต่อ?#กู้เงินออมสิน #สินเชื่อโควิดออมสิน#สินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 #กู้เงินออมสิน10000บาท #สินเชื่อสู้ภัยcovid19 #ข่าวออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด #สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย #สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายออมสิน #ขั้นตอนสมัครสินเชื่อออมสิน #รายละเอียดสินเชื่อออมสิน10000 #สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารออมสิน #จองสิทธิmymo #กู้เงิน #สินเชื่อ #สินเชื่อธนาคารออมสิน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ธนาคารออมสิน
รายละเอียดสินเชื่อ
– ให้กู้คนละ 10,000 บาท
– ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
– กู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
– ระยะเวลาการกู้ 13 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 64
คุณสมบัติผู้กู้
– เปิดใช้งานแอป Mymo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
– ไม่เป็นเกษตรกรหรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
1. จองสิทธิ
– เข้าแอป Mymo
– กดปุ่มจองสิทธิ
– ใส่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนกับ Mymo
– กดปุ่มลงทะเบียนจองสิทธิ หลังจากนี้จะทราบผลว่าสามารถจองสิทธิได้หรือไม่? ถ้าระบบนัดวันเวลาให้ยื่นกู้ใน Mymo คือ จองสิทธิได้ และให้เข้าไปยื่นกู้ใน Mymo ตามวันเวลาที่ระบบนัดหมาย ส่วนถ้าใส่เบอร์โทรไปแล้วระบบแจ้งว่า “เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อ หรือไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน Mymo” ถ้าระบบแจ้งแบบนี้จะไม่สามารถยื่นขอกู้ได้

— รายละเอียดทั้งหมดรับชมในคลิปได้เลยค่ะ —-