วิธีลงทะเบียนลด ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงครั้งเดียวลดได้ 1 ปีวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) บรรเทาภาระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง

————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com

#reviewwa #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ