สรุป! 'เราชนะ' ประกาศผลทบทวนสิทธิ์ 21 พ.ค.นี้ รอรับเงิน 9,000 บาท | กรุงเทพธุรกิจ | 19 พ.ค. 64มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการเราชนะ
ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าล่าสุด ที่หลายคนอยากรู้ความคืบหน้าก็คือ การทบทวนสิทธิ
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพิเศษ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มอื่นๆ

กระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีผลทบทวนสิทธิ
มาตรการเราชนะ ที่จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับ ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 22 พ.ค. 2564 ระบบจะดำเนินการโอนครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท
ก่อนที่ วันที่ 28 พ.ค. 2564 โอนครั้งที่ 2 อีก 1,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท

โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card
ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินโครงการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนั้น สำหรับกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์
โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด
รวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ

สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน
ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com
หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ
#เราชนะล่าสุด #เยียวยา #โควิด19
————————————————-
website :
facebook :
twitter :
Blockdit:
youtube :