สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 อัพเดทล่าสุด ขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ 2ล้านรายชื่อ เริ่มสมัคร 15 พ.ค.64#สินเชื่อสู้ภัยโควิด#สินเชื่อ#ออมสินปล่อยสินเชื่อ

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

ออมสินให้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 รายละ 1 หมื่น ไม่ต้องมีคนค้ำ ทำผ่าน MyMo
ธนาคารออมสินให้กู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ยื่นขอกู้เงินผ่านแอป MyMo ให้ 6 จังหวัดแดงเข้มกู้ก่อนในวันที่ 13 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

วงเงินให้กู้ : ให้กู้เงินจำนวน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้กู้ : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19 สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขในการกู้ : ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอป MyMo อยู่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นธนาคารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

โดยการปล่อยกู้จะแบ่งเป็น 3 เฟสดังนี้

เฟสแรก 13 พ.ค. 64 ให้ประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ยื่นกู้ก่อน

เฟสที่ 2 ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เฟสที่ 3 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารออมสินจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบอีกครั้ง