ห้องข่าวภาคเที่ยงช่วงตีตรงจุด เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้แก้จนทั่วหน้า (ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7)ห้องข่าวภาคเที่ยงช่วงตีตรงจุด เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้แก้จนทั่วหน้า (ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7)