เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ500 รอบ 2 เงินประกันรายได้ข้าวล่าสุด เข้าวันไหน 25 ธันวาคม 2563สรุปชัดเจน เงินชาวนา ไร่ละ500 รอบ2 วันนี้ ธ.ค.63 เงินประกันราคาข้าวรอบ 7 เงินชาวนาออกวันไหน เช็คด่วน คลิปเดียวชัดเจน #ไร่ละ500รอบ2ล่าสุด #เงินประกันข้าวงวด7 อธิบดีกรมการค้าภายในตอบชัดเจน เงินช่วยชาวนา สิ้นสุดการรอคอย จ่ายแล้ว ไรละ500 ล่าสุด เงินประกันข้าวงวดที่ 7 โอนเข้าบัญชีธกส. เงินสดกดตู้เลย
ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวด7 ล่าสุด ไม่ต้องลุ้น วันนี้ “ประกันรายได้เกษตรกร” เคาะเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวด7 วันที่ 21 ธ.ค. เช็คที่นี่ เกษตรกร ชาวนา
ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน
รอบนี้รัฐจ่ายกว่า 392 ล้านบาท
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 26/2563 โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 26/2563 เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 7) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 สำหรับความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นเกิน15% ดังนี้สำหรับการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ระหว่างราคาเกณฑ์อ้างอิง ราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ (8-18 ธ.ค.63) ความชื้นไม่เกิน 15% โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรเกษตรกร วงเงิน 392.66 ล้านบาท
ไร่ละ500เข้าหรือยัง
ไร่ละ500ปี63/64
ไร่ละ500จ่ายวันไหน
ไร่ละ500ปี63
ไร่ละ500 ตรวจสอบ
ไร่ละ500ได้วันไหน
ไร่ละ500 ธกส
ไร่ละ500ปี63จ่ายวันไหน
ไร่ละ500 จ่ายวันไหน
ไร่ละ500 ปี63
ไร่ละ500 รอบ2
ไร่ละ500 เข้าวันไหน
ไร่ละ500 ไม่เข้า
ไร่ละ500 อุบล
เช็ค ไร่ ละ 500 ธ ก ส หน่วย
เช็ค ไร่ ละ 500 ธ ก ส
ธ ก ส ไร่ ละ 500
ธ ก ส ศรีสะเกษ ไร่ ละ 500
เช็ค ธ ก ส ไร่ ละ 500
ไร่ละ500ล่าสุด
ไร่ละ 500 ล่าสุด
ไร่ละ 500
เช็ค เงิน เกษตรกร ไร่ ละ 500
ตรวจ สอบ ราย ชื่อ ไร่ ละ 500 จังหวัด สุรินทร์
ตรวจ สอบ ราย ชื่อ ไร่ ละ 500 จังหวัด อุบล
เงิน ช่วย ชาวนา ไร่ ละ 500
ธ.ก.ส.ไร่ละ500
ไร่ละ 500 เข้าหรือยัง
ที่ดิน ไร่ ละ 50000 ต โคกปี่ ฆ้อง จ สระแก้ว
ทําไม เช็ค เงิน ไร่ ละ 500 ไม่ ได้
ธ ก ส ตรวจ สอบ สิทธิ์ ไร่ ละ 500
ไร่ละ500เข้าวันไหน
ไร่ละ 500 เข้าวันไหน
ไร่ ละ 500 ยัง ไม่ ได้
ไร่ ละ 500 ศรีสะเกษ
เช็ค เงิน ไร่ ละ 500 ศรีสะเกษ
ไร่ละ 1 500
พาณิชย์เคาะอีกแล้วราคาประกันรายได้ข้าว งวด 5 เผยที่ตกค้างไว้ ธ.ก.ส.โอนแน่ 9 ธ.ค. นี้
วันนี้ (7 ธ.ค. 63) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2563 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลาง ที่ตันละ 12,232.86 บาท ได้รับชดเชยตันละ 2,767.14 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 38,739.96, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,726.91 บาท ได้รับชดเชยตันละ 2,273.09 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,369.44 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,189.93 บาท ได้รับชดเชยตันละ 810.07 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 24,302.10 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,079.73 บาท ได้รับชดเชยตันละ 920.27 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 23,006.75 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,213.54 บาท ได้รับชดเชยตันละ 786.46 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,583.36 บาท ทั้งนี้ ราคาข้าวในตลาดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีความต้องการของตลาดสูงอยู่ โดยเงินชดเชยส่วนต่างงวดที่ 5 นี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือในวันที่ 14 ธ.ค.2563 และสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งใช้สิทธิได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด ธ.ก.ส.คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ได้ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.2563 นี้
สำหรับเกษตรกรก่อนหน้านี้ที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 15 – 29 พ.ย.63 (งวดที่ 2 บางส่วน งวดที่ 3, 4) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 อนุมัติให้ปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการจากที่อนุมัติไว้เบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท นั้น ธ.ก.ส.ได้รายงานว่าจะสามารถจะจ่ายให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 2.22 ล้านครัวเรือน จำนวนเงินประมาณ 20,218 ล้านบาท ในวันที่ 9 ธ.ค. 2563 นี้
ทั้งนี้ ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ซึ่งจะให้เกษตรกรเบื้องต้นไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่นั้น เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการให้เกษตรกรแล้วกว่า 4.56 ล้านครัวเรือน