"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มตกหล่น ยังทยอยโอนเช็คสถานะ www.moac.go.th“เยียวยาเกษตรกร” ตรวจสอบสิทธิ์ “เงินเยียวยา” กลุ่มตกหล่น ธ.ก.ส. ยังทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่อง เช็คสถานะที่ www.moac.go.th
#แชร์ข่าวเล่าเรื่อง #เงินเยียวยาเกษตรกร #เงินเยียวยา5000 #มาตราการเยียวยา #โควิด19 #ข่าวเกษตรกร

👍เกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือ สถานะเงินเยียวยา ได้ทาง www.moac.go.th หรือ หน่วยงานทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละรายขึ้นทะเบียนไว้ หากไม่พบข้อมูล สามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองได้ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด

2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด

3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด

4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

🙏ขอขอบคุณทุกท่านที่ กดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม
เพื่อรับข่าวสาร และสาระดีๆ จากช่อง แชร์ข่าว เล่าเรื่อง นะคะ 🙏