4 โครงการมาตรการเยียวยาของรัฐ แต่ละกลุ่มได้สิทธิอะไรบ้าง | PN Smile ch4 มาตรการเยียวยาของรัฐ คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบาง ยิ่งใช้ยิ่งได้ แต่ละกลุ่มได้สิทธิอะไรบ้าง ?

#เงินเยียวยา #คนละครึ่ง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรคนจน #ประกันสังคม #ความคืบหน้า