5 บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี๊ยสูง ปลอดภาษี อัพเดท 2565 ธนาคารไหนดี ดอกเบี๊ยสูง5 บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี๊ยสูง ปลอดภาษี อัพเดท ปี2565 ธนาคารไหนดี
สำหรับคนชอบออมเงินเท่ากันทุกเดือนกับธนาคารเพื่อรับดอกเบี๊ยที่สูงกว่าปกติ และไม่เสียภาษีเลยนะครับ ก็จะขอแนะนำ
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี คือการฝากเงินด้วยจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่เราเลือกบัญชีกับธนาคาร 24 เดือน 36เดือน หรือ 48 เดือน แล้วแต่ธนาคาร ซึ่งเมื่อฝากครบกำหนดแล้วก็จะได้เงินคืนอีกทีนึง
และการฝากประจำปลอดภาษีก็หมายถึงว่า ดอกเบี๊ยที่ได้รับจากเงินฝากนี้ ไม่เสียภาษี ซึ่งปกติแล้วบัญชีเงินฝากอื่นๆ เสียภาษี 15% ของดอกเบี๊ย
กติกาของบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ก็คือ
– 1 คนมีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคารและทุกรูปแบบระยะเวลา)
– ส่วนใหญ่แล้วจะรับเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600000 บาท โดยกรณีฝาก 24 เดือน ก็จะรับเงินฝากที่ 1000 – 25000 บาทต่อเดือน และถ้าฝาก 36 เดือน ก็จะรับเงินฝากที่ 1000 – 16500 บาทต่อเดือน
– ขั้นต่ำส่วนใหญ่รับที่ 1000 บาทขึ้นไป และเพิ่มครั้งละ 500 บาท
– ต้องฝากเงินในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน เดือนล่ะ 1 ครั้ง วันไหนก็ได้
– ขาดฝากเงินได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
การทำผิดกติการก็จะแบ่งเป็น 2 อย่าง
-การถอนเงิน หรือ ปิดบัญชีก่อน 3 เดือน อาจไม่ได้รับดอกเบี๊ย
-ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก หรือ ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ก็จะได้ดอกเบี๊ยตามช่วงเวลาที่ฝาก และไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีทันที โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะเป็นแบบนี้
แต่ก่อนฝากก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอีกทีนึงนะครับ
ถ้าเข้าใจแล้ว ก็อยากรบกวนพิม เข้าใจกติกา ให้หน่อยนะครับ จะได้รู้ว่ามีคนเข้าใจด้วย
จากนี้ไปก็จะเป็นข้อมูล 5 ธนาคารที่มี บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี สูงที่สุดเลยนะครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็น ข้อมูลเดือน มกราคม 2565 นะครับ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้
1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ดอกเบี๊ยสูงสุดในกลุ่มแบบไม่มีข้อแม้ด้วย น่าสนใจมากๆเลย
เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.00%
เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : ดอกเบี้ย 2.15%
เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท

2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
เป็นอันดับสอง สำหรับดอกเบี๊ยที่ได้ก็ยังสูงอยู่พอสมควร
เงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.75%
เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
เงินฝากประจําปลอดภาษี 36 เดือน : ดอกเบี้ย 1.90%
เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท

3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ดอกเบี๊ยถึงว่าสูง แต่มีข้อแม้คือ ต้องเป็น CIMB Preferred เท่านั้นนะ
โดยมีเกณฑ์สินทรัพย์เริ่มต้นกับทางธนาคาร 3 ล้านบาทขึ้นไป ถึงจะได้สิทธิ
เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus 24 เดือน และ 36 เดือน : ดอกเบี้ย 1.60%
วงเงินฝากเดือนละ 15,000-25,000 บาท
แต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก CIMB Preferred จะได้รับดอกเบี้ย 1.30-1.50%
*กรณีผู้ฝากอายุน้อยกว่า 65 ปี จะได้รับประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาฝาก แล้วคุ้มครองเท่าเงินฝาก

4. ธนาคารยูโอบี
เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.50
แต่ถ้าซื้อประกันชีวิตและชำระเบี๊ยประกัน 50000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์ ภายใน 31 มีนาคม 2565 ได้รับดอกเบี๊ย 2%
เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน 36 เดือน : ดอกเบี้ย 1.50%
ฟรี ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 2 เท่า ของเงินที่ต้องฝากต่อในบัญชี แต่ถ้าอายุมากกว่า 70 ปี ก็จะได้รับค่าสินไหม 70 % แทน

5. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน LH Smart Kids : ดอกเบี้ย 1.45%
อัตราดอกเบี้ยเงินอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.40% โดยปัจจุบันเดือนมกราคม 2565 เงินฝากประจำ 12 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.05%
เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ทวีค่า : ดอกเบี้ย 1.70%
อัตราดอกเบี้ยเงินอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.65% โดยปัจจุบันเดือนมกราคม 2565 เงินฝากประจำ 12 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.05%

ก็จะเป็น 5 ธนาคารที่ให้ดอกเบี๊ย บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

#ผ่อนยืมกู้