มาตรการเยียวยาน้ำท่วม: อัพเดท 2022/2565 – รีวิวมาตรการเยียวยาน้ำท่วม(สมัครรึลงทะเบียน) วิธีทำและใช้ รายละเอียดและข้อมูล

Posted in มาตรการเยียวยาน้ำท่วม

ธพว.ออกมาตรการเยียวยาธุรกิจน้ำท่วม

07/08/2018 ธพว.ออกมาตรการเยียวยาธุรกิจน้ำท่วม Website : YOUTUBE : Facebook : TWITTER : instragram :


มาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารต่างๆ

ปัจจุบันหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยได้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมากทำให้มีการออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารต่างๆ เช่น สินเชื่อฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม มาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับที่อยู่อาศัย จะมีธนาคารไหนที่ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมรวมไปถึงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันบ้างไปดูกันเลย

  • มาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้มีการออกมาตรการเพื่อผู้ประสบภัยโดยการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินซึ่งธนาคารออมสินได้มีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมด้วยกันถึง 3 สินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ สินเชื่อเพื่อเคหะ และกู้เงินฉุกเฉินออมสินสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งทั้ง 3 สินเชื่อเป็นมาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารออมสิน

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม

อีกหนึ่งธนาคารที่ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้คือธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน มาตรการพักหนี้ และลดดอกเบี้ยซึ่งรวมแล้วธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมรวมทั้งส้น 7 มาตรการด้วยกิน หากใครต้องการลงทะเบียนหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมมาตรการเยียวยาน้ำท่วมท่านสามารถติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาต่างๆ

เช็คมาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารออมสิน

จากที่ได้มีการกล่าวไปข้างต้นว่าทางธนาคารออมสินได้ทำการออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมเพราะสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติทำให้มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธนาคารต่างเริ่มออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมไปถึงธนาคารออมสิน ซึ่งออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉินออกมาทั้งหมด 3 สินเชื่อฉุกเฉิน ซึ่งแต่ละสินเชื่อผ่านมาตรการเยียวยาน้ำท่วมจะมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยเป็นสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง
  • สินเชื่อเคหะเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เป็นมาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับที่อยู่อาศัย
  • มาตรการเยียวยาน้ำท่วมตัวสุดท้ายคือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ประสบภัยน้ำท่วม 2565

มาตรการเยียวยาน้ำท่วมสินเชื่อตัวไหนปลอดชำระเงินต้น 1 ปี?

สำหรับมาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารออมสินมีสินเชื่อที่ปลอดชำระ 3 เดือนแรกและมีสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี โดยสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสินผ่านมาตรการเยียวยาน้ำท่วมในครั้งนี้คือ สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SME ที่ประสบภัยพิบัติหรือเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นั้นเอง มาตรการเยียวยาน้ำท่วมผ่านสินเชื่อตัวนี้จะได้รับการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 1 ปีซึ่งหมายความว่าผู้กู้ไม่ต้องชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 1 ปีแต่ต้องทำการจ่ายดอกเบี้ยในทุกๆ เดือนเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในการกู้เงินฉุกเฉินออมสิน สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่ามีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมที่น่าสนใจค่อนข้างมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้โดยเร็ว