หมวดหมู่: เยียวยานายจ้าง

Posted in เยียวยานายจ้าง

ประกันสังคม(ตอน5) พร้อมจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง ม33 ว่างงาน ตกงาน ถูกกักตัว จากโควิด

#shorts#ประกันสัง…

Posted in เยียวยานายจ้าง

มติ ครม. 5 ต.ค.64 เยียวยา นายจ้าง 3,000 ต่อลูกจ้าง 1 คน 3 เดือน, เยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท

#เยียวยาเด็กเล็ก …

Posted in เยียวยานายจ้าง

ประกันสังคม (ตอน1)พร้อมจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง ม33 ว่างงาน ตกงาน ถูกกักตัว จากโควิด

#shorts# ประกันสั…

Posted in เยียวยานายจ้าง

ประกันสังคม(ตอน4) พร้อมจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง ม33 ว่างงาน ตกงาน ถูกกักตัว จากโควิด

#shorts#ประกันสัง…

Posted in เยียวยานายจ้าง

4 โครงการมาตรการเยียวยาของรัฐ แต่ละกลุ่มได้สิทธิอะไรบ้าง | PN Smile ch

4 มาตรการเยียวยาข…

Posted in เยียวยานายจ้าง

ประกาศแล้ว!! วันแจกเงินรอบ2 ม33 / 39 / 40 เช็คสิทธิด่วนคุณได้เงินรอบ 2 วันไหน #แจกเงินเยียวยาล่าสุด

ประกาศแล้ว!! วันแ…

Posted in เยียวยานายจ้าง

สิทธิ์การเยียวยา✳️✳️ โครงการเยียวยานายจ้าง-ลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคม 9 ประเภท กลุ่มกิจการ

สิทธิ์การเยียวยา …

Posted in เยียวยานายจ้าง

แหลงสักหิ้ด สะกิดข่าว ตอน เตรียมโอนเงินเยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33,39,40 รอบ 2

Posted in เยียวยานายจ้าง

ประกันสังคม(ตอน3) พร้อมจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง ม33 ว่างงาน ตกงาน ถูกกักตัว จากโควิด

#shorts#ประกันสัง…

Posted in เยียวยานายจ้าง

ดูด่วน!! สอนผูกบัญชีพร้อมเพย์"รับเงินเยียวยา"ประกันสังคมทุกมาตรา ง่ายๆบนมือถือ ทำตามนี้เงินเข้าแน่!!

ดูด่วน!! สอนผูกบั…


โครงการเยียวยานายจ้างมาตราช่วยเหลือประชาชนล่าสุดจากรัฐบาล

 

ข่าวดีล่าสุดสำหรับผู้ที่ประกอบการธุรกิจ SME เนื่องทางรัฐบาลได้ออกโครงการเยียวยานายจ้างซึ่งเป็นมาตราช่วยเหลือประชาชนล่าสุด โดยโครงการเยียวยานายจ้างเป็นโครงการที่ทางรัฐจะจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจในภาคเอกชนซึ่งโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องเข้าระบบประกันสังคมจึงจะสามารถรับเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ได้ วัตถุประสงค์ของโครงการเยียวยานายจ้างนั้นคือการช่วยเหลือธุรกิจในภาคเอกชนรักษาระบบการจ้างงาน เนื่องจากหลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นเรื่องที่ยาก การมีโครงการเยียวยานายจ้างที่จะทำการจ่ายเงินช่วยเหลือนายจ้างเพื่อนำไปขับเคลื่อนการจ้างงานของธุรกิจตนเองจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการจ่ายเยียวยานายจ้างที่ให้ธุรกิจที่ลูกจ้างเข้าร่วมระบบประกันสังคมตามระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อได้ไม่มากก็น้อย

 

รัฐบาลจ่ายเยียวยานายจ้างจำนวนเท่าไหร่?

สำหรับโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ทางรัฐบาลต้องการช่วยภาคธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปได้ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ให้แก่ลูกจ้างของธุรกิจที่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้ทำการลงทะเบียนเยียวยานายจ้างเพื่อรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ สำหรับธุรกิจที่จะได้รับเยียวยานายจ้างจะต้องเป็นธุรกิจที่มีจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จึงจะสามารถโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ และสำหรับเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเยียวยานายจ้างทางรัฐบาลจะดำเนินการจ่ายเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าตลอดระยะเวลาโครงการเยียวยานายจ้างท่านจะได้รับเงินผ่านโครงการเยียวยานายจ้างจำนวน 9,000 บาทด้วยกัน

 

ใครบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยานายจ้างจากรัฐบาล

โครงการเยียวยานายจ้างเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยานายจ้างในภาคธุรกิจเอกชนหรือ SME ให้รักษาระบบการจ้างงานหรือขับเคลื่อนการจ้างงานลูกจ้างให้ไปต่อได้ สำหรับการรับเงินเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้กำหนดเกณฑ์ของธุรกิจ SME ที่จะสามารถรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการเยียวยานายจ้างไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจที่สามารถรับเยียวยานายจ้างจะต้องเป็นธุรกิจในภาคเอกชนเท่านั้น
  • ธุรกิจที่จะได้รับเยียวยานายจ้าง 3 เดือน จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมเพราะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่านระบบประกันสังคม
  • ธุรกิจนั้นๆ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564 เท่านั้นจึงจะสามารถรับเงินผ่านโครงการเยียวยาในครั้งนี้ได้เพราะทางรัฐบาลจะเริ่มทำการจ่ายเยียวยานายจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 นั่นเองจึงต้องดำเนินการลงทะเบียนเยียวยานายจ้างให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม
  • ธุรกิจที่สามารถรับเงินเยียวยานายจ้างจะต้องมีลูกจ้างภายในบริษัทไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างจะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้นจึงจะผ่านเกณฑ์ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง