หมวดหมู่: เยียวยานายจ้าง

Posted in เยียวยานายจ้าง

รัฐบาลช่วยอีกคนละ3เดือน นายจ้าง/ลูกจ้าง ข่าวจริงออกทีวี ฟังด่วน!23/5/64

#แจกเงินรอบใหม่#แ…

Posted in เยียวยานายจ้าง

มาแล้ว! วันโอนเงินเยียวยานายจ้าง – ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

📌ครม.ไฟเข…

Posted in เยียวยานายจ้าง

ม.33พื้นที่16จว. รับเงิน2,500บาท วันที่20 ส.ค.นี้/ เช็ครอบโอนเงินล่าสุดทุกกลุ่มที่นี้ – 19 ส.ค.64

[รวมวิธีผูกพร้อมเ…

Posted in เยียวยานายจ้าง

ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง กระทบโควิด-19 เช็กเงื่อนไขได้เลย!

#ประกันสังคม #จ่า…

Posted in เยียวยานายจ้าง

20ต.ค.64นี้ เยียวยาเราชนะต่อเนื่อง รับเงินรอบเดียว 7,000 จ่ายเที่ยววันหยุดยาว 13ตค64 #เงินเยียวยา

#บัตรคนจนล่าสุด​ …

Posted in เยียวยานายจ้าง

เช็คเลย! ม.39 พื้นที่ 13 จังหวัด เงินเยียวยาเข้าแล้ว5,000บาท ส่วนใครที่เงินยังไม่เข้าให้ทำตามนี้!

[รวมวิธีผูกพร้อมเ…

Posted in เยียวยานายจ้าง

ครม. เคาะมาตรการเยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง ใน 6 จังหวัด

ครม. เคาะแล้วมาตร…

Posted in เยียวยานายจ้าง

รู้สู้ได้ EP.27 ‼️สิทธิ์การเยียวยา

💰&#x1f4b0…


โครงการเยียวยานายจ้างมาตราช่วยเหลือประชาชนล่าสุดจากรัฐบาล

 

ข่าวดีล่าสุดสำหรับผู้ที่ประกอบการธุรกิจ SME เนื่องทางรัฐบาลได้ออกโครงการเยียวยานายจ้างซึ่งเป็นมาตราช่วยเหลือประชาชนล่าสุด โดยโครงการเยียวยานายจ้างเป็นโครงการที่ทางรัฐจะจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจในภาคเอกชนซึ่งโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องเข้าระบบประกันสังคมจึงจะสามารถรับเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ได้ วัตถุประสงค์ของโครงการเยียวยานายจ้างนั้นคือการช่วยเหลือธุรกิจในภาคเอกชนรักษาระบบการจ้างงาน เนื่องจากหลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นเรื่องที่ยาก การมีโครงการเยียวยานายจ้างที่จะทำการจ่ายเงินช่วยเหลือนายจ้างเพื่อนำไปขับเคลื่อนการจ้างงานของธุรกิจตนเองจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการจ่ายเยียวยานายจ้างที่ให้ธุรกิจที่ลูกจ้างเข้าร่วมระบบประกันสังคมตามระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อได้ไม่มากก็น้อย

 

รัฐบาลจ่ายเยียวยานายจ้างจำนวนเท่าไหร่?

สำหรับโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ทางรัฐบาลต้องการช่วยภาคธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปได้ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ให้แก่ลูกจ้างของธุรกิจที่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้ทำการลงทะเบียนเยียวยานายจ้างเพื่อรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ สำหรับธุรกิจที่จะได้รับเยียวยานายจ้างจะต้องเป็นธุรกิจที่มีจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จึงจะสามารถโครงการเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ และสำหรับเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเยียวยานายจ้างทางรัฐบาลจะดำเนินการจ่ายเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าตลอดระยะเวลาโครงการเยียวยานายจ้างท่านจะได้รับเงินผ่านโครงการเยียวยานายจ้างจำนวน 9,000 บาทด้วยกัน

 

ใครบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยานายจ้างจากรัฐบาล

โครงการเยียวยานายจ้างเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยานายจ้างในภาคธุรกิจเอกชนหรือ SME ให้รักษาระบบการจ้างงานหรือขับเคลื่อนการจ้างงานลูกจ้างให้ไปต่อได้ สำหรับการรับเงินเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้กำหนดเกณฑ์ของธุรกิจ SME ที่จะสามารถรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการเยียวยานายจ้างไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจที่สามารถรับเยียวยานายจ้างจะต้องเป็นธุรกิจในภาคเอกชนเท่านั้น
  • ธุรกิจที่จะได้รับเยียวยานายจ้าง 3 เดือน จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมเพราะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่านระบบประกันสังคม
  • ธุรกิจนั้นๆ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564 เท่านั้นจึงจะสามารถรับเงินผ่านโครงการเยียวยาในครั้งนี้ได้เพราะทางรัฐบาลจะเริ่มทำการจ่ายเยียวยานายจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 นั่นเองจึงต้องดำเนินการลงทะเบียนเยียวยานายจ้างให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม
  • ธุรกิจที่สามารถรับเงินเยียวยานายจ้างจะต้องมีลูกจ้างภายในบริษัทไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างจะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้นจึงจะผ่านเกณฑ์ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง