กู้ กรอ: อัพเดท 2022/2565 – วิดีโอรีวิวกู้ กรอ(สมัครรึลงทะเบียน) วิธีทำและใช้อย่างไง รายละเอียดและข้อมูล

Posted in กู้ กรอ

กรอ. มรดกของป๋าเปรมทุนเจ้าสัวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมโยงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรอ. มรดกของป๋าเปรมทุนเจ้าสัวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมโยงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บันทึกเล่าเรื่อง ชีพธรรม คำวิเศษณ์

Posted in กู้ กรอ

ระบบจองคิวสำหรับกองทุนกู้ยืมกยศ./กรอ.

นางสาวนิศานาถ ทวีแก้ว 6135512035


กู้ กรอ คืออะไร ต่างจาก กยศ. อย่างไร 2565

ใครต้องการกู้เงินเพื่อการศึกษาต้องรู้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือ เงินกู้ กรอหรือไม่ อยากกู้เงินเรียนจะต้องคาดแคลนถึงกู้ได้จริงหรือ มาดูกัน

กู้ กรอ คืออะไร

กรอ คือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต โดยจะมีลักษณะคล้ายๆกับกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อการศึกษาใช้ในการเรียนต่อ โดยกองทุนการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ก็สามารถขอกรอ ค่าครองชีพ ได้กรณีที่คลาดแคลน แต่ขอเพียงแค่คุณต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มีความสนใจก็สามารถขอกองทุน กรอ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษากู้เงินเรียนได้ทันที ทั้งนี้ จะต้องใช้เงินกู้ยืม กรอคืนเมื่อคุณได้เรียนจบสำเร็จการศึกษา หรือออกจากการเรียนไปแล้วภายในระยะเวลา 15 ปี

กู้ กรอ คุณสมบัติสำคัญที่ต้องมี 

คุณสมบัติที่สำคัญที่ใช้ในการเป็นเกณฑ์พิจารณาของการกู้ กรอ มีการกำหนดว่าไม่ได้จำกัดรายได้ของครอบครัว ไม่จำเป็นจะต้องขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถขอกู้เงินเพื่อการศึกษาก็นี้ได้ โดยให้ทุน กรอแก่ผู้ที่ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีเท่านั้น จะต้องนำเงินกองทุน กรอเพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

กู้ กรอ ต่างจาก กยศ. อย่างไร

บางคนอาจจะสับสนว่ากองทุน กรอ คือ กองทุนเดียวกับ กองทุนกยศ ซึ่งความเป็นจริงแล้วของกองทุนทั้งสองนี้มีเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้เงินกู้เงินเพื่อการศึกษาแตกต่างกัน สามารถพิจารณาความแตกต่างได้ ดังนี้

 • กู้ กรอ
   • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
   • กรอ ค่าครองชีพส่วนบุคคลต่อปีไม่ได้จำกัดว่าต้องมีไม่เกินปีละกี่บาท สามารถกู้เงินเรียนได้แม้ว่าจะไม่ได้ขาดแคลนทุนทรัพย์
   • สำหรับคนที่ต้องการกู้ยืมทุน กรอ เพื่อไปศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือในระดับปริญญาตรีจะมีการกำหนดให้กู้ยืมได้เฉพาะวิชาสาขาที่เป็นความต้องการหลักภายในประเทศไทยเท่านั้น 
   • เรื่องเบิกกรอ ค่าครองชีพในระหว่างที่เรียนหรือไม่ก็ได้ โดยกรอ ค่าครองชีพจะให้เฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารขอกู้พิสูจน์ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในการกู้เงินเรียนเท่านั้น
 • กู้ กยศ 
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • กองทุนการศึกษา จำกัดให้เฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้นโดยจะต้องมีการพิสูจน์รายได้ต่อปีว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
  • กู้เงินเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมปลายเป็นต้นไป
  • สามารถกู้เงินเรียนได้จนถึงอายุเยอะ โดยอายุที่รวมกันแล้วนับผ่อนชำระได้จะต้องไม่เกินอายุ 60 ปี ดังนั้นถ้าเกิดใครไม่มีทุนในการศึกษาและต้องการเรียนต่อเมื่ออายุเกิน 30 ปีขึ้นไปสามารถกู้กยศเรียนได้