สหกรณ์ออมทรัพย์ครู: อัพเดท 2022/2565 – รีวิวสหกรณ์ออมทรัพย์ครู(สมัครรึลงทะเบียน) วิธีทำและใช้ รายละเอียดและข้อมูล

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ครูกาฬสินธุ์ 4,000 คนทวงสิทธิ์เงินผีเกือบ 50 ล้านบาท หลังถูกพ้นสมาชิก

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย บุกทวงเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าเกือบ 50 ล้านบาท ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด ส่งเงินเกินกำหนดจนสมาชิกถูกขับออกกว่า 4,000 หมดสิทธิ์รับเงินคนละ 600,000 บาท ที่ลานอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดวันนี้ 25 เมษายน 2565 นายทวี ขาวผ่อง ฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยเลขานุการชมรมพิทักษ์สิทธิ…

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

โครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์2565

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา เร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู : ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ (7 ม.ค. 65)

ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ประจำวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 65 ป้าย 1 สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา เร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้ดำเนินโครงการโคราชโมเดล 1 และ 2 ซึ่งได้ช่วยเหลือสมาชิกครูที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน จนจะถูกฟ้องล้มละลาย…

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สอ ครูลพบุรี

ทางสหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ไว้สำหรับดูแลสมาชิกและทรัพย์สินครอบคลุมทุกช่วงอายุและครอบคลุมและส่งเสริมการดำรงชีวิตของสมาชิกอีกมากมาย คือการมุ่งให้สมาชิกกินดี อยู่ดี มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตหรือได้รับประโยชน์อื่นใดจากการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกเหนือจากสวัสดิการที่สมาชิกได้รับจากทางราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดี เพื่อจะได้ใช้กำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาและความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวลปัญหายุ่งยาก ทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัว โดยสหกรณ์ “มุ่งจัดสวัสดิการโดยคำนึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ เช่น สวัสดิการครบรอบวันเกิด สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ…

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ล้มกระดานระเบียบการกู้เงินทำครูเดือดร้อน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ส่อเค้าวุ่น!สมาชิกถูกลอยแพงดปล่อยกู้เงิน ประกาศใช้ระเบียบใหม่ถูกล้มกระดาน ……..เหตุการณ์ความวุ่นวายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ซึ่งเริ่มประทุมาตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคม 2564 เกิดความขัดแย้งระหว่างกรรมการด้วยกันจนมีการร้องเรียนไปยังสหกรณ์จังหวัดแพร่ จนทำให้ความหวังของสมาชิกที่จะใช้บริการเกี่ยวกับเงินกู้ฉบับใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พังลงไม่เป็นท่ารวมทั้งการใช้บริการสินเชื่ออื่นๆต้องหยุดชะงักเกิดสูญญากาศ …….โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564…

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่วุ่นไม่เลิก ! สมาชิก 400 คนยังไม่สามารถได้รับเงินกู้ได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ถนนกาดน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีกลุ่มตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ กว่า 30 คน…

Posted in สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

#บรรยากาศยื่นซองประมูลประกวดราคาประกันกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดประจำปี 2565 คึกคัก

#บรรยากาศยื่นซองประมูลประกวดราคาประกันกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดประจำปี 2565 คึกคัก โดยทางเจ้าหน้าที่ราชการสหกรณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความโปร่งใสกับการยื่นซองอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ #ปากท้อง4ภาค


เหตุผลที่ต้องทำความรู้จักกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

 

อาชีพข้าราชการครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนมีความต้องการที่อยากจะเป็นเพราะนอกจากที่จะได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงสวัสดิการที่มั่นคงอีกด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไหนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสวัสดิการทางด้านการเงินที่ครูหลายๆคนนั้นต้องเป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรนี้นั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะมาหาเหตุผลกันว่าทำไมคุณครูเกือบทุกคนต้องสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมถึงในเรื่องของสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีอะไรบ้างปันผลหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นคืออะไรและข้อดีข้อเสียของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นอย่างไรเพื่อให้ครูหรือผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นได้มีทางเลือกในการออมเงินหรือกู้สหกรณ์ครูและผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินปันผลสหกรณ์ครูมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ทีนี้เรามาดูลักษณะโครงสร้างและความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกันว่าคืออะไรมีการจัดตั้งมาเพื่ออะไร โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ครูนั้นได้จัดตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินของครูในพื้นที่จังหวัดนั้นๆโดยการที่ใช้หลักการของสหกรณ์คือการออมเงินจากสมาชิกหลายๆคนและมีเงินปันผลสหกรณ์ครูให้แก่ครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอย่างทั่วถึง ซึ่งการสมัครจะใช้หลักการความสมัครใจเท่านั้นโดยจะมีการประชุมเพื่อหาคณะกรรมการและโหวตเสียงโดยหลักประชาธิปไตยทุกๆ1ปี องค์ประกอบของสหกรณ์จะประกอบด้วยสมาชิกและกรรมการที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และในปัจจุบันนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยู่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะมีการดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้อย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของครูในแต่ละพื้นที่นั้นๆได้ตามวัตถุประสงค์หลักการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั่นเอง

ประโยชน์ข้อดีข้อเสียของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีอะไรบ้าง

และในหัวข้อนี้เรามาดูกันว่าหากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูท่านจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นจะเป็นการออมเงินของครูโดยการที่ให้ครูเลือกได้ว่าจะหักเงินในบัญชีเดือนละเท่าไหร่เพื่อการออมเงินระยะยาวโดยจะคิดดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะมีเงินปันผลสหกรณ์ครูให้ด้วยรวมไปถึงสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเช่นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินต่างๆ ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น และการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นยังสามารถกู้สหกรณ์ครูได้อีกด้วยโดยจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้ไม่สร้างภาระหนี้ให้แก่สมาชิกจนเกินไป มีทั้งการกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินอีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ครู และหากท่านใดสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู pantip