ลงทะเบียนว่างงาน: อัพเดท 2022/2565 – รีวิวลงทะเบียนว่างงาน(สมัครรึลงทะเบียน) วิธีทำและใช้ รายละเอียดและข้อมูล

Posted in ลงทะเบียนว่างงาน

ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ล่าสุดปี65/ขึ้นทะเบียนว่างงานด้วยตนเองวิธีขึ้นทะเบียนว่างงานระบบใหม่

วิธีขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ปี65 สำหรับผู้ที่ยังไม่สมัครเข้าใช้งานระบบให้ลงทะเบียนใช้งานก่อนนะคะ

Posted in ลงทะเบียนว่างงาน

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินสูงสุด 70% ของเงินเดือน

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินสูงสุด 70% ของเงินเดือน


อย่าลืมลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยกันนะครับ

 

สำหรับปี2565(2022)ที่มีการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด19ทำให้คนไทยหลายๆคนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องการเงิน เพราะว่าได้มีหลายๆบริษัทที่ได้รับผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจได้ทยอยตัวปิดกิจการหรือลดพนักงานลงเพื่อรักษาต้นทุน ทำให้เกิดการว่างงานกันมากภาระจึงเกิดกับคนว่างงาน ดังนั้นทางรัฐจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาโดยการที่ให้บุคคลที่ว่างงานนั้นได้ลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับรับเงินชดเชยนั่นเองซึ่งหลายๆคนยังไม่ทราบทางเราเลยกลัวว่าท่านจะพลาดสิทธิ์นี้ไปเลยขออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของการลงทะเบียนคนว่างงานว่าเป็นอย่างไรวิธีการรายงานตัวว่างงานทำอย่างไรช่องทางไหนเปิดให้ลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานบ้างรวมถึงสิทธิประโยชน์จากการลงทะเบียนว่างงานเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ในการลงทะเบียนว่างงานนั่นเอง

สิทธิประโยชน์ของการลงทะเบียนว่างงาน

เรามาดูถึงสิทธิต่างๆของลงทะเบียนว่างงานว่ารัฐจะเยียวยาอะไรให้ท่านได้บ้างในการลงทะเบียนว่างงาน โดยสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้ในการลงทะเบียนว่างงานนั้นรัฐจะเยียวยาโดยให้ท่านรับเงินชดเชยหากในกรณีที่โดนเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนการว่างงานไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน15,000บาท ตัวอย่างเช่นหากท่านรับเงินเดือน10,000บาทต่อเดือน จะได้รับเดือนละ5,000บาท ส่วนเมื่อลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานในกรณีของลาออกจากงานหรือหมดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานไม่เกิน90วัน ในอัตราร้อยละ30จากการคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน15,000บาท ตัวอย่างคือหากท่านเงินเดือน10,000บาทเมื่อลงทะเบียนว่างงานท่านจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่3,000บาทนั่นเอง

เราจะลงทะเบียนว่างงานได้อย่างไร

หลายท่านกำลังสงสัยว่าลงทะเบียนว่างงานที่ไหนหรือเปิดลงทะเบียนแล้วหรือยังและวิธีการรายงานตัวว่างงานทำอย่างไร ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาหาคำตอบกันเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานกัน โดยท่านสามารถลงทะเบียนว่างงานได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของประกันสังคมลงทะเบียนว่างงาน https://empui.doe.go.th/auth/index จะมีแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานให้ท่านทำการลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตโดยระบบจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ลงทะเบียนว่างงานได้ลงทะเบียนได้ง่ายจากนั้นเมื่อท่านจะไปรับเงินชดเชยให้ท่านเตรียมเอกสารลงทะเบียนว่างงานได้แก่แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงาน บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย1นิ้วที่ถ่ายไม่เกิน6เดือน หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาการแจ้งลาออก หนังสือรับรองที่นายจ้างออกให้(ถ้ามี) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินชดเชย