M-Flow วันแรก ขับผ่าน ไม่สมัคร ไม่จ่าย ปรับไม่คืน ข่าวเที่ยง วันที่ 1 เมษายน 2565 #NBT2HDก่อนหน้านี้ กรมทางหลวงได้เปิดใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow เต็มรูปแบบไปแล้ว แต่เกิดปัญหา ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดนค่าปรับ / ขณะนี้กรมทางหลวงก็ได้คืนค่าปรับให้ครบทุกคนแล้ว พร้อมย้ำเตือนประชาชนที่ใช้บริการ M-Flow วันนี้ หากไม่ชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วัน ต้องชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด